L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Systemy motywacji i zaangażowania


System motywacji i zaangażowania jest uporządkowanym zbiorem narzędzi służących zwiększaniu wydajności i skuteczności pracy, przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i poszerzaniu umiejętności pracowników.

 

System motywacji i zaangażowania opracowany adekwatnie do oczekiwań i możliwości zatrudnionych, stanowi punkt wyjścia dla ustalania indywidualnych modeli awansów i ścieżek kariery poszczególnych osób.

 

 

Kiedy warto wprowadzić system motywacji i zaangażowania?

Jednym z najtrudniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest przygotowanie skutecznego sytemu motywacji i zaangażowania, zwłaszcza, gdy wśród pracowników już pojawiły się pierwsze oznaki zniechęcenia i spadku efektywności. Są one najczęściej bezpośrednimi przyczynami osłabienia tempa i dynamiki rozwoju całej organizacji.

 

Aby przywrócić firmie jej zyskowność i konkurencyjność, warto skoncentrować się na potrzebach pracowników, które można zaspokoić poprzez motywujący system świadczeń dodatkowych, system nagradzania i awansów. Szczegółowa analiza czynników zwiększających zaangażowanie i identyfikację pracowników z kluczowymi zadaniami stojącymi przed firmą, pozwala na opracowanie i wdrożenie takich narzędzi, które w szybkim czasie usprawnią pracowników podniosą poziom wykonywanej pracy.

 

Motywowanie pracowników potraktowane w szerszym kontekście organizacji stanowi istotny element kształtowania ogólnej polityki personalnej ukierunkowanej na wytyczanie i realizację celów strategicznych. Dbanie o wysoki poziom aktywności i zaangażowania pracowników w losy firmy jest wyrazem świadomego kształtowania przez menedżerów wizerunku organizacji zorientowanej zarówno na sukces finansowy, jak i na sukcesy osiągane przez poszczególne osoby. Nagrodą dla firm jest lojalność jej pracowników oraz stała chęć rozwoju własnych umiejętności służących firmie.

 

 

Jakie są efekty wprowadzenia systemu motywacji i zaangażowania?

  • Znaczny wzrost wydajności pracy
  • Satysfakcjonujące relacje interpersonalne wśród pracowników
  • Większa samodzielność i wzrost poczucia odpowiedzialności za pracę
  • Lojalność pracownikówAby dowiedzieć się więcej o systemach motywacji i zaangażowania, skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

 

Zobacz także:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej