L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Oferty współpracy dla doradców i trenerów


Nasze usługi realizujemy na terenie całej Polski. Jedną z najważniejszych specjalizacji naszej firmy są usługi związane z realizacją programów outplacement'u grupowego oraz indywidualnego i pomoc przedsiębiorstwom w trakcie restrukturyzacji zatrudnienia.

We wszystkich projektach doradczych staramy się w jak największym stopniu angażować zewnętrznych doradców, dobrze znających lokalny rynek pracy oraz jego uwarunkowania. W związku z tym jesteśmy zainteresowani nawiązaniem czynnej współpracy z doradcami i trenerami z całego kraju.

 W zależności od typu działań przewidzianych w poszczególnych projektach, poszukujemy do współpracy osób w następującym charakterze:

- Doradca zawodowy - osoba realizująca doradztwo indywidualne w zakresie wyboru dalszej ścieżki kariery przez uczestników projektu, główne prace obejmują: doradztwo zawodowe (w tym zastosowanie testów), reorientacja zawodowa, wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, opracowanie indywidualnego planu działania na rynku pracy, dobór szkoleń zawodowych, wsparcie informacyjne i administracyjne dla uczestników projektu, etc.


- Trener - prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami programu w zakresie takich umiejętności jak: opracowanie bilansu zawodowego i osobistego, techniki poruszania się po rynku pracy, przygotowanie osobistych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, etc.), rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, podstawy organizacji własnej działalności gospodarczej.


- Analityk rynku pracy - osoba pozyskująca informacje o ofertach pracy na lokalny rynku pod kątem kwalifikacji osób objętych danym projektem, współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.

W zależności od projektu, zaangażowanie zespołu realizującego ww. prace może być zróżnicowane. Zespół realizujący projekt w danej lokalizacji może składać się z osób pracujących pełno-etatowo jak i z takich, które będą zaangażowane tylko kilka godzin lub dni w tygodniu. Współpraca z naszą firmą zawsze łączy się z wstępnym przeszkoleniem oraz wyjaśnieniem sposobu, w jaki realizowane są nasze projekty.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani potencjalną współpracą z naszą firmą w wyżej wymienionych lub innych tematach, bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, co pozwoli nam ocenić, w jaki sposób oraz na jakich warunkach moglibyśmy nawiązać współpracę.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Łączę wyrazy szacunku,

Albert Binda
Dyrektor Generalny L.GRANT

 

 

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY DORADCY / TRENERA

I. Dane osobowe
Podaj podstawowe dane osobowe, aby przejść do kwestionariusza
Nazwisko:Telefon:
Imię:E-Mail:
Adres: