L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Szkolenia menedżerskie


 

Na bazie naszych praktycznych doświadczeń doradczych z zakresu human resources, wielu zrealizowanych projektów z zakresu instrumentów HR, oceny personelu, a także restrukturyzacji zatrudnienia stworzyliśmy cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ich celem jest rozwój kompetencji pionów HR oraz kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.


 

Proponujemy Państwu szkolenia i treningi obejmujące następujące zagadnienia:

 

 • Dobór, motywowanie i zarządzanie ludźmi o różnych typach osobowości i temperamentu. Warsztaty dla kadry kierowniczej w oparciu o autorską adaptację koncepcji typów psychologicznych C.G. Junga. charakterystyka szkolenia

 • Trudne rozmowy w zarządzaniu ludźmi: ocenianie, dyscyplinowanie, rozwiązywanie konfliktów i komunikowanie zmian. charakterystyka szkolenia

 • Projektowanie i wdrożenie instrumentów i procedur HR: rekrutacja i adaptacja pracowników, zarządzanie szkoleniami (identyfikacja potrzeb i ocena efektywności), oceny okresowe, systemy wynagrodzeń. charakterystyka szkolenia

 

 

 

W naszej ofercie znajduje się także szeroki zakres szkoleń nastawionych na poszerzenie ogólnych kompetencji specjalistycznych i menedżerskich oraz poprawę efektywności osobistej, m.in.:

 

 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Trening motywacji i proaktywności
 • radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacyjne
 • Zarządzanie zespołem
 • Trudne rozmowy w zarządzaniu ludźmi: ocenianie, dyscyplinowanie, zwalnianie
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i perswazja
 • Trening asertywności
 • Współpraca zespołowa w codziennej pracy
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Zarządzanie kompetencjami w firmie
 • Skuteczna rekrutacja
 • Projektowanie i wdrażanie procedur HRSzczególnym uznaniem naszych Klientów cieszy się warsztat integracyjny oparty na fabularyzowanej grze strategicznej:

 

 • Warsztat integracyjny - kształtowanie postaw współpracy i zaangażowania w osiąganiu wspólnych celów charakterystyka warsztatów

 

W ramach projektów adaptacji zawodowej i programów outplacement’u grupowego oferujemy szerokie portfolio szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy, założenia i prowadzenia własnego biznesu, a także przezwyciężania trudności w nowej sytuacji i rozpoznania nowych szans w otoczeniu.

 

Wszystkie tematy szkoleń i warsztatów dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta. Dostosowanie dotyczy zarówno czasu trwania szkolenia, jak i jego tematyki,  a także samej osoby trenera.

 

Aby otrzymać szczegółową ofertę dotyczącą szkoleń, skontaktuj się z naszymi doradcami.