L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

 

Procedury rekrutacyjno-selekcyjne są zbiorem praktycznych narzędzi tworzonych przez naszych konsultantów dla potrzeb konkretnej firmy tak, aby mogła ona samodzielnie przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji w oparciu o profesjonalnie metody doboru personelu.

Stosowanie sprawdzonych metod rekrutacji jest bogatym źródłem informacji o potencjale zawodowym, wiedzy i umiejętnościach osób, które chcemy pozyskać dla firmy.

Ustalenie procedur szczegółowych i charakterystycznych dla danej organizacji przyczynia się do tworzenia jej wizerunku jako profesjonalnego pracodawcy oraz sprzyja skutecznej reklamie i promocji.

 

Kiedy warto stosować procedury rekrutacyjno-selekcyjne?

 

Korzystanie z procedur rekrutacyjno-selekcyjnych polega na stosowaniu przez firmę i menedżerów zajmujących się naborem konkretnych narzędzi sprawdzających przydatność kandydata do pracy. Narzędzia w postaci testów, ankiet, kwestionariuszy osobowych oraz zadań problemowych (wraz z kluczem odpowiedzi i metodami interpretacji wyników) opracowywane są przez doradców L.Grant na podstawie szczegółowej analizy organizacji.

Dostosowanie zadań do wymagań danego stanowiska z uwzględnieniem specyfiki firmy pozwala menedżerowi samodzielnie, a zarazem profesjonalnie, przeprowadzić proces rekrutacji zgodnie z najwyższymi standardami prowadzenia procesu zatrudnienia.

 

Ustalenie jasnych kryteriów weryfikacji profilów aplikujących się osób organizuje i znacznie przyspiesza cały proces rekrutacji. W rezultacie zwiększa się szansę zatrudnienia tylko tych kandydatów, których praca będzie podnosić efektywność i konkurencyjność firmy. Stosowanie przejrzystego systemu zatrudnienia motywuje wszystkich pracowników do solidnej i wydajnej pracy poprzez jednoznaczny schemat weryfikacji ich przydatności i osiągnięć.

 

Konstruując procedurę rekrutacyjno – selekcyjną:

 • Zawsze analizujemy kulturę organizacyjną firmy, strukturę powiązań poszczególnych działów oraz stanowisk, a także inne uwarunkowania wewnętrzne;
 • Bierzemy pod uwagę specyfikę branży oraz otoczenie konkurencyjne Klienta;
 • Analizujemy opisy oraz profile kompetencyjne stanowisk, które mają być objęte procedurą
 • Budujemy portfel narzędzi służących do oceny kompetencji oraz potencjału kandydatów
 • Dostarczamy know - how w postaci szkoleń lub gotowych opracowań / instrukcji za pomocą których mogą Państwo stworzyć własny benchmark kandydatów o najwyższych kompetencjach.

 

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu rekrutacją można proces poszukiwania nowych pracowników efektywnie włączyć w promocję wizerunku organizacji na lokalnym i krajowym rynku pracy.

 

Jakie są efekty stosowania procedur rekrutacyjno-selekcyjnych?

 

 • Trafny dobór efektywnych i kompetentnych pracowników;
 • Możliwość samodzielnego prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wystandaryzowanych metod;
 • Korzystanie z profesjonalnych narzędzi selekcyjnych wyposażonych w klucz odpowiedzi i arkusz interpretacyjny, dostosowanych do konkretnych wymagań danego stanowiska;
 • Szybkie obsadzenie wolnych stanowisk przy jak najmniejszym zakłóceniu pracy podwładnych, minimalnym wysiłku i kosztach;
 • Wzrost motywacji zatrudnionych pracowników;
 • Promocja firmy na rynku pracy.

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowych informacji na temat procedur rekrutacyjno-selekcyjnych, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

 

 

Zobacz także:

 

 • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

 • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

 • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej