L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

O nas

Nasza firma powstała jako grupa ekspercka w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie wspomagania przebiegu i łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia.

 

Firma powstała w lutym 2002 roku. Centrala firmy mieści się w Katowicach, gdzie pracuje zespół doradców obejmujący swoją specjalizacją wszystkie zagadnienia z naszej działalności. Natomiast na terenie całego kraju współpracujemy z grupą kilkudziesięciu doradców zawodowych, którzy realizują przygotowane przez naszą firmę programy outplacement'u grupowego.

Niezależnie od miejsca, do projektów tego typu zawsze angażujemy doświadczonych doradców lokalnych, co jest jednym z wyznaczników ich sukcesu (znajomość lokalnych realiów i rynku pracy).

Nasze usługi i programy doradcze wyróżnia specjalizacja w zakresie wspomagania zmian personalnych. Głównym przesłaniem naszej działalności jest przekonanie, że każda zmiana powinna zmierzać do wzrostu zyskowności i efektywności działania firmy. W tym duchu wspomagamy zmiany personalne w firmach naszych klientów.

Skutki zmian bywają często dotkliwe i są różnie odbierane przez ludzi, którzy tworzą daną organizację. Powodzenie zmian zależy w dużej mierze od sposobu zarządzania oraz poparcia dla zmian ze strony załogi i kierownictwa firmy. Ten delikatny proces warto wspomóc nowoczesnymi rozwiązaniami, które czynią zmiany bardziej akceptowalnymi i przejrzystymi dla pracowników.

 

Nasza działalność to wspomaganie firm w sytuacji, gdy:

    * Konieczne są zwolnienia - ten najtrudniejszy proces w zarządzaniu ludźmi można znacznie złagodzić poprzez przygotowanie zwalnianych pracowników do nowego startu na rynku pracy (outplacement) oraz uspokojenie napięć wewnętrznych wywołanych zmianami w firmie.
    * Potrzebna jest wewnętrzna reorganizacja, która często skutkuje zmianami w strukturze organizacyjnej. Proponujemy wówczas opracowanie systemu opisów stanowisk, wartościowanie pracy dostosowane do nowych wymagań, ocenę predyspozycji zawodowych i osobistych personelu pod kątem nowych wymagań wraz z analizą potrzeb szkoleniowych.
    * Wymagana jest zmiana lub modyfikacja sposobu zarządzania ludźmi - proponujemy diagnozę stanu obecnego oraz przygotowanie i wdrożenie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi.
    * Należy ocenić potencjał - zmiany powodują, że coraz częściej poszukujemy nowych kompetencji i umiejętności. Warto te poszukiwania zacząć od własnych pracowników, których potencjał rozwojowy może być niezauważany. Proponujemy rozbudowane i zróżnicowane badania osobowości, predyspozycji zawodowych i umiejętności pod kątem wybranych kryteriów.
    * Potrzebni są nowi ludzie o określonych kompetencjach - dobór sprawdzonych i wiarygodnych pracowników oraz menedżerów warto powierzyć fachowcom. Nasze propozycje w tym zakresie opierają się na rozbudowanych metodach selekcyjnych, które gwarantują gruntowne poznanie kandydata oraz jego mocnych oraz słabych stron i tym samym zapewniają podjęcie właściwej decyzji rekrutacyjnej.

W naszej pracy łączymy z powodzeniem nowoczesne rozwiązania z metodami znanymi i sprawdzonymi, bazujemy na naszych doświadczeniach zachowując jednocześnie otwartość i poszukując rozwiązań niekonwencjonalnych.

Celem naszych działań zawsze jest wykorzystanie efektów zmian do realizacji strategicznych celów firmy naszego klienta.

O najwyższą jakość naszych usług i programów dba 12-osobowy zespół specjalistów L.GRANT. Aktywnie współpracujemy także z kilkunastoma trenerami oraz doradcami z regionu Polski południowej, których angażujemy do wybranych projektów doradczych. Do każdego projektu dobierane są osoby, których doświadczenie oraz szczególne cechy osobowości i temperamentu odpowiadają wymogom stawianym zespołowi projektowemu.

 

 Zapraszamy do współpracy!