L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Odkryj swój potencjał zawodowy

 

 

Zachęcamy do skorzystania z Kwestionariusza Potencjału Zawodowego CCQ – autorskiego narzędzia firmy L.GRANT HR Consulting, opartego na znanej koncepcji typów osobowości C.G. Junga, który pozwala na ocenę obszarów naturalnych predyspozycji zawodowych.


Dla kogo jest CCQ?
Narzędzie dostępne jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm (wsparcie procesów rekrutacji i oceny pracowników), a specjalnie przygotowana platforma testów L.GRANT umożliwia wypełnienie kwestionariusza on-line (każdemu użytkownikowi przydzielany jest indywidualny login i hasło).

Indywidualny profil kompetencyjno-osobowościowy opracowany na podstawie kwestionariusza CCQ udzieli Ci cennych wskazówek i pomoże Ci podjąć decyzję, jeśli:


•    chcesz poznać swój typ osobowości i przekonać się, które ścieżki rozwoju zawodowego będą dla Ciebie najlepsze oraz w jakich typach zadań sprawdzisz się najlepiej
•    nie wiesz, w którym kierunku rozwijać własną karierę zawodową
•    jesteś odpowiedzialny za rekrutację i selekcję pracowników i chciałbyś, aby zatrudniane osoby odpowiadały wymogom firmy nie tylko pod względem umiejętności merytorycznych, ale także pod względem cech charakteru, predyspozycji i potencjału
•    do Twoich zadań należy ocena pracowników i projektowanie ścieżek kariery, które będą zgodne zarówno z celami strategicznymi firmy, jak i indywidualnymi kompetencjami pracowników
•    pragniesz lepiej zrozumieć swoich współpracowników i podwładnych, tak aby lepiej zarządzać ludźmi i skuteczniej ich motywowaćJakich informacji dostarcza CCQ?
Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ jest doskonałym narzędziem do badania mocnych i słabych stron potencjału człowieka - jego cech osobowości, temperamentu i motywacji. W odróżnieniu od wielu innych dostępnych skal, metoda ta jest w pełni znormalizowana i wystandaryzowana w warunkach polskich oraz posiada wiarygodne skale trafności i rzetelności.
 
Narzędzie składa się ze 106 par pytań-stwierdzeń, spośród których badany wybiera po jednym – bardziej do niego pasującym. Przy pomocy skali CCQ otrzymujemy informacje o potencjale zawodowym, charakteryzowanym w oparciu o następujące wymiary:
•    potencjał zawodowy w sferze predyspozycji intelektualnych (np. rodzaj inteligencji, zdolności analityczne);
•    potencjał zawodowy w sferze cech osobistych (np. odporność na stres, kreatywność);
•    potencjał zawodowy w sferze predyspozycji społecznych (np. orientacja na ludzi, asertywność);
•    potencjał zawodowy w sferze predyspozycji menedżerskich (np. organizacja pracy, styl kierowania).
 

Otrzymany wynik wskazuje na typ osobowości osoby badanej. Jego analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie:

•    idealnych warunków i specyfiki pracy dla danej osoby;
•    czynników motywujących i demotywujących ją do pracy;
•    stylu kierowania preferowanego przez osobę (a także stosowanego przez nią samą)
•    formy w jakiej najlepiej delegować jej zadania;
•    typu zadań, w których dana osoba będzie się najbardziej realizowała (zawodów, w których ma szansę na samorealizację oraz liczne sukcesy).
 
 
Analizując wyniki kwestionariusza CCQ, specjaliści L.GRANT opracowują indywidualny profil kompetencyjno-osobowościowy osoby badanej i prezentują go upoważnionej osobie lub osobom (np. w przypadku wsparcia procesu rekrutacji wyniki badania mogą być dostępne tylko dla osób rekrutujących lub dla osób rekrutujących i osoby poddawanej badaniu). Cała procedura odbywa się z zachowaniem poufności danych.


Dla zainteresowanych...
Wszelkich informacji na temat kwestionariusza CCQ oraz oferty dla osób indywidualnych oraz firm i instytucji w tym zakresie udzielą Państwu konsultanci naszej firmy. Zapraszamy!

Możesz także wypełnić formularz kontaktowy

 

Więcej informacji o typach psychologicznych i wymiarach osobowości znajdziesz w tym artykule.