L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Budowanie zespołu kadry rezerwowej


Budowanie zespołu kadry rezerwowej jest ważnym procesem wspomagającym realizację planów rozwojowych firmy i wspierającym projektowanie zatrudnienia, przy uwzględnieniu zarówno dotychczasowego potencjału pracowników, jak i ofert płynących z zewnętrznego rynku pracy. Wyselekcjonowana kadra rezerwowa jest gwarancją, ze na każdym etapie funkcjonowania firmy kluczowe stanowiska będą mogły być obsadzone efektywnymi i zaangażowanymi pracownikami.

 

 

Kiedy warto rozpocząć budowanie zespołu kadry rezerwowej?

Zapewnienie płynności zatrudnienia w firmie wpływa znacząco na jakość oferowanych usług i efektywność pracy. Dzięki oszczędności czasu i wysiłków włożonych w adaptację nowych pracowników i ograniczeniu przerw związanych z urlopami i absencjami w pracy można wydajnie wspierać system budowania kadr rezerwowych, przygotowując wybrane osoby do stopniowego przejmowania stanowisk nieobecnych z różnych przyczyn, zwalnianych lub awansujących pracowników.

 

Zbudowanie sprawnie działającego systemu rezerw pracowniczych ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku stanowisk o strategicznym znaczeniu dla firmy. Warto wraz z najbardziej skutecznymi menedżerami rozpocząć proces długofalowego przygotowania młodszych i mniej doświadczonych pracowników do przejmowania najistotniejszych dla realizacji celów firmy zadań. Przy dużej akceptacji i pomocy ze strony najbardziej utalentowanych specjalistów można rozpocząć cykl selekcjonowania i przygotowywania następców wybranych spośród dotychczasowej kadry. W ten sposób można skutecznie ograniczyć trudny proces rekrutacji zewnętrznej i wydatki związane ze szkoleniami nowych osób w firmie.

 

Włączenie całego zespołu pracowników w budowanie kadry rezerwowej w nieocenionym stopniu przyczynia się do tworzenia doskonałej atmosfery, sprzyjającej osiąganiu sukcesów wspólnymi siłami, efektywnej komunikacji i bardzo dobrych relacji interpersonalnych w firmie.

 

 

Jakie są efekty stworzenia kadry rezerwowej?

• Stały wysoki poziom efektywności pracy i jakości usług

• Płynność zatrudnienia sprzyjająca osiąganiu sukcesów rynkowych i stałości realizowanych procesów biznesowych

• Akceptacja ze strony pracowników wszelkich decyzji dotyczących awansowania, zatrudnienia i zmian w sposobie obsadzania stanowisk

• Szybka i skuteczna adaptacja nowych pracowników

 

 

Szerszych informacji na temat procesu budowania kadry rezerwowej udzielą Państwu nasi doradcy.

 

 

Zobacz także:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej