L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Adaptacja pracowników

 

Adaptacja nowych pracowników jest złożonym procesem polegającym na wprowadzaniu do organizacji osób, które wyłonione w drodze rekrutacji i selekcji poszerzają potencjał zatrudnionej kadry przedsiębiorstwa.

 

Wprowadzenie powinno być zorganizowanym działaniem ułatwiającym pracownikowi dostosowanie do nowych dla niego warunków pracy w taki sposób, aby jak najszybciej stał się efektywnym pracownikiem. Brak tego typu programów jest często przyczyną znacznej fluktuacji w pierwszych miesiącach zatrudnienia w firmie i nie powinien on się kończyć wraz z otrzymaniem przez pracownika broszurki informacyjnej.

 

 

Kiedy warto zainwestować w proces adaptacji pracowników?

 

Przygotowanie osoby do wypełniania obowiązków wiąże się z przestrzeganiem prostej zasady, zgodnie z którą: "Im mniej konfliktów i nieporozumień z przełożonymi i współpracownikami oraz im większa identyfikacja z zajmowanym stanowiskiem w kontekście całej firmy, tym większa skuteczność i profesjonalizm każdego nowego pracownika".

 

Proces wprowadzenia do pracy ma na celu przede wszystkim zapoznanie pracownika z wyznawanymi w firmie wartościami, obowiązującymi procedurami, promowanymi zachowaniami, a także powinien budować poczucie przynależności do organizacji oraz ułatwiać od początku nawiązywanie dobrych relacji interpersonalnych ze współpracownikami.

 

W program adaptacji powinni być zaangażowani:

 •    Dział HR
 •    Bezpośredni przełożony
 •    Współpracownicy
 •    Coach / Mentor
 •    Pośrednio klienci wewnętrzni lub zewnętrzni 

 

 

Zyski jakie przedsiębiorstwo czerpie z zatrudnienia mogą być relatywnie zwiększone, jeśli z wprowadzenia nowych osób do firmy uczyni się systematyczny proces wdrażania pracowników w poszczególne obszary działalności. Znajomość zarówno wewnętrznych relacji służbowych w firmie, jak i relacji zewnętrznych z klientem sprawia, że każdy pracownik jest w pełni zaangażowany w świadczenie wysokiego poziomu usług i realizowanie kluczowych zadań na powierzonym stanowisku.

 

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia ze strony mentora, lub odpowiednio dobranej grupy koleżeńskiej powoduje, że nowy pracownik przystosowuje się do swojej nowej roli i obowiązków szybciej, przez co zwiększa swą wydajność, a wśród mentorów i współpracowników wzrasta poziom motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dobra współpraca miedzy członkami zespołu bezpośrednio przynosi efekty w postaci skutecznej realizacji celów, które stawia przed nimi organizacja i zwiększenia konkurencyjności.

 

 

W zakresie naszych usług oferujemy Państwu:

 

 •    opracowanie kompleksowych procedur i Programów Adaptacji Zawodowej pracowników firmy
 •    opracowanie podręczników wprowadzających do pracy nowych pracowników przedsiębiorstwa
 •    szkolenia kadry kierowniczej w zakresie prowadzenia adaptacji pracowników

 

 

Wspierając lub konstruując Programy Adaptacji Zawodowej naszych Klientów możemy w późniejszym okresie zaobserwować pozytywne zmiany wskaźników związanych z:

 •     Poziomem efektywności wśród nowych pracowników
 •     Motywacją ukierunkowana na osiąganie celów indywidualnych i zespołowych
 •     Lojalnością oraz identyfikacją pracowników z misją i strategią firmy
 •     Poziomem relacji interpersonalnych w zreorganizowanych zespołach
Wszelkich informacji na temat programów adaptacji zawodowej pracowników udzielą Państwu nasi specjaliści.

 

Zobacz także:

 

 • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

 • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

 • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej