L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Opisy stanowisk pracy

 

Opisy stanowisk pracy stanowią podstawowy, a zarazem kluczowy element każdej właściwie prowadzonej polityki personalnej w organizacji. Zapewniają one pracownikowi czytelny obraz wymagań oraz możliwości, jakie stwarza organizacja. Stanowią wyjaśnienie wymogów kwalifikacyjnych, predyspozycji i wymaganej wiedzy specjalistycznej. Prawidłowo skonstruowany opis stanowi określenie i uzasadnienie celu istnienia stanowiska pracy, a co za tym idzie, identyfikuje postawy i zachowania, których organizacja oczekuje od pracownika oraz które może wzmacniać w ramach systemu motywacyjnego.

 

Opisy stanowisk pracy są punktem wyjścia do tworzenia i rozwoju innych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Powinny być fundamentem dla takich procesów kadrowych jak m.in.: ocena pracownika, motywowanie, wartościowanie stanowisk pracy, ustalenie procedur selekcyjno-rekrutacyjnych, adaptacja nowych pracowników, planowanie szkoleń i rozwoju czy też określenie ścieżek kariery i awansów dla poszczególnych pracowników.

 

Oferowana przez nas usługa przyczynia się do zbudowania wyraźnej i jasno określonej struktury organizacyjnej. Każde stanowisko zostaje opisane m.in. pod kątem celu jego istnienia, miejsca w strukturze organizacyjnej, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, zależności służbowych oraz wymaganych kompetencji i kwalifikacji. Na Państwa życzenie w opisach stanowisk pracy może pojawić się aspekt rozwojowy pracowników dotyczący niezbędnych szkoleń, których wymaga objęcie danego stanowiska.

 

Oferujemy także usługę doradczą polegającą na modyfikacji już istniejących opisów stanowisk pracy, na przykład w przypadku tworzenia w firmie struktury kompetencyjnej. W takiej sytuacji polecamy stworzenie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy.

 

 

Główne etapy projektu:

1. Analizy i diagnozy strategiczne.

2. Analiza obecnie funkcjonujących dokumentów (obecne opisy stanowisk pracy, karty pracy, karty taryfikacyjne i inne).

3. Uzupełnienie, modyfikacja lub stworzenie nowych opisów.

4. Opracowanie projektu wzoru opisu stanowisk pracy.

5. Ustalenie struktury opisu.

6. Opracowanie macierzy kompetencji oraz innych narzędzi pomocniczych (w przypadku tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk).

7. Szkolenie wdrożeniowe.

8. Formalne przygotowanie opisów.

9. Sporządzenie księgi opisów stanowisk pracy.

 

 

Więcej informacji na temat opisu stanowisk pracy udzielą Państwu nasi konsultanci.

 

 

Zobacz także:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej