L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Badanie zaangażowania pracowników


 

 Badanie opinii pracowniczej stanowi źródło informacji o nastrojach, potrzebach i oczekiwaniach pracowników, które należy uwzględnić przy wprowadzaniu wszelkich zmian i podejmowaniu decyzji personalnych w firmie.

 

Rzetelnie przygotowane i zrealizowane badanie pozwala uzyskać wskazówki wspomagające operacyjne i strategiczne zarządzanie organizacją. Dzięki takiemu projektowi kadra pracownicza może aktywnie włączyć się w życie przedsiębiorstwa, dzieląc się z pracodawcą swoimi spostrzeżeniami i uwagami w zakresie różnych aspektów funkcjonowania firmy.

Wprowadzenie zmian w firmie w odpowiedzi na sygnały dochodzące ze strony pracowników przekłada się na wzrost ich zaangażowania i poczucia przynależności do firmy, a tym samym na poprawę efektywności i wydajności ich pracy.

 


W ramach kompleksowego projektu Badania opinii pracowniczej naszym Klientom proponujemy:

 • przygotowanie narzędzia badawczego, odpowiadającego potrzebom Klienta;
 • realizację badania w siedzibie Klienta, poprzedzoną kampanią informacyjną i promocją przedsięwzięcia;  
 • wykonanie zagregowanych i przekrojowych analiz statystycznych założonych obszarów badawczych;
 • określenie charakteru i czynników determinujących postawy organizacyjne: zaangażowanie pracowników, satysfakcję z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy;
 • wskazanie mocnych i słabych stron w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i relacji wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • przedstawienie wyników badania w formie szczegółowego raportu.

 

 

Dotychczas zrealizowaliśmy Badanie opinii pracowniczej m.in. w:

 • dużym przedsiębiorstwie z branży chemicznej (ok. 1800 osób)
 • firmie działającej w sektorze FMCG (ok. 800 osób).
 • firmie z sektora usług finansowych (ponad 200 osób).

 

 

Badanie opinii pracowniczej stanowi nie tylko przejaw dbałości o satysfakcję pracowników, ale także swoistą reklamę organizacji.

Jeśli zależy Państwu na kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy wśród swojej załogi i klimatu sprzyjającego wewnętrznemu dialogowi, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

 

 

Zobacz także:

 

 • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

 • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

 • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej