L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Rekrutacja, executive search

 

 Zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach corocznie systematycznie wzrasta. Proces ten obserwujmy nie tylko poprzez pryzmat raportów dotyczących rynku pracy, ale głównie przez projekty, które mamy przyjemność realizować.

 

Doświadczenie, poparte setkami projektów związanych głównie ze stanowiskami menedżerskimi, skłoniło nas do opracowania i  wystandaryzowania optymalnych  rozwiązań w zakresie doboru osób na stanowiska specjalistyczne i  kierownicze oraz narzędzi, które powstały z myślą o Klientach zainteresowanych pozyskaniem najbardziej wartościowych kandydatów na kluczowe stanowiska menedżerskie w swojej organizacji. Posiadane przez nas know–how pozwala skutecznie identyfikować pożądane kompetencje rekomendowanych osób oraz weryfikować ich dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy Klienta.

 

W trosce o jak najwyższą jakość oraz czas realizacji usługi powołujemy zespoły projektowe składające się z konsultantów posiadających doświadczenie w rekrutacjach dla danego sektora, którzy niejednokrotnie są wspierani przez ekspertów zewnętrznych. Ofertę naszych usług w sposób elastyczny dopasowujemy do potrzeb Klienta.

 

Zobacz, jakie projekty realizowaliśmy w ostatnim czasie.

 


Oto w jaki sposób realizujemy projekty rekrutacyjne:

 

 Konsultacje z Klientem oraz analiza stanowiska

Podczas spotkania z Klientem staramy się zawsze jak najdokładniej określić kompetencje pożądanego Kandydata, poziom jego doświadczenia, cechy osobowości, potencjał czy też inne elementy, które są wymagane bądź tez preferowane przez Klienta. Ważnym czynnikiem podczas analizowania stanowiska jest także jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zakres współpracy z innymi działami. Staramy się poznać kulturę organizacyjną firmy w celu zapewnienia maksymalnego dopasowania między zasobami ludzkimi a organizacją. Prowadząc rozmowy staramy się także określić kształt przyszłych zadań poszukiwanego pracownika, które będzie wypełniał realizując strategię firmy. Konsultując się z Klientem ustalamy zakres świadczonych usług oraz określamy kształt raportu finalnego.


 Analiza lokalnego rynku pracy oraz publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych

Kolejnym krokiem w naszych działaniach jest analiza lokalnego rynku pracy polegająca na identyfikacji interesujących nas grup zawodowych oraz rozpoznaniu mediów (prasa -  lokalna, ogólnopolska, specjalistyczna; Internet – portale branżowe, najbardziej efektywne portale rekrutacyjne), które pomogą nam w skutecznym dotarciu do wybranej, interesującej nas grupy kandydatów. Samo ogłoszenie uznajemy za produkt, który powinien dotrzeć do odpowiedniego odbiorcy, a więc dokładamy wszelkich starań co do jego zawartości merytorycznej oraz oprawy wizualnej.

 

 

 Analiza bazy danych / Networking / Działania Executive Search

Równocześnie z publikacją ogłoszeń przystępujemy do analizy naszej bazy danych kandydatów, liczącej kilkadziesiąt tysięcy osób. Ofertę pracy lub zaproszenie do procesu rekrutacji przedstawiamy wszystkim kandydatom spełniającym wymogi stanowiska pracy. Bardzo często osoby, które nie są zainteresowane ofertą pracy, wskazują nam inne osoby z ich otoczenia zawodowego, które mogą być potencjalnie zainteresowane. Poprzez własną bazę, portale społecznościowe oraz działania doboru bezpośredniego staramy się budować sieć kontaktów, która pozwoli nam na dotarcie do jak najbardziej kompetentnych specjalistów czy tez menedżerów z danej branży.

 

 

 Wstępna selekcja kandydatów – weryfikacja nadesłanych aplikacji, wywiady telefoniczne, kompletowanie danych o kandydatach

Aplikacje osób, które są zainteresowane ofertą pracy poddajemy wstępnej selekcji. Poprzez wywiady telefoniczne sprawdzamy na przykład, czy ich doświadczenie zawodowe pokrywa się z wymogami formalnymi stanowiska (np. ilość lat pracy, znajomość branży) oraz kompletujemy inne dane o kandydatach, które niejednokrotnie nie są zawarte w aplikacji a są ważne dla pracodawcy. Podejmowane przez nas działania mają na celu optymalizację  czasu realizacji projektu. Przed zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub do kolejnego etapu rekrutacji staramy się zebrać maksymalnie dużo istotnych informacji.

 

 

 Weryfikacja pożądanych kompetencji oraz sprawdzanie referencji

Rozmowy kwalifikacyjne z wyselekcjonowaną grupą kandydatów są prowadzone przez konsultantów posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych dla danej branży. W trakcie procesu selekcji zwykle przeprowadzamy szereg testów sprawdzających wiedzę merytoryczną, kompetencje specjalistyczne i językowe oraz cechy osobowościowe kandydata/tki. Jako nieliczni prowadzimy badania Executive Intelligence. Dopełnieniem procesu weryfikacji jest sprawdzenie referencji metodą 360 stopni.

 

 

 Prezentacja rekomendowanych kandydatów wraz z raportami indywidualnymi lub grupowymi

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wraz z sesjami testowymi prezentujemy kandydatów/tki, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stanowiska pracy oraz szczególne preferencje Klienta. Wnioski z rozmów oraz wyniki sesji testowych przedstawiamy w raportach indywidualnych lub raporcie zbiorczym zawierającym analizę porównawczą kompetencji rekomendowanych osób. W raporcie finalnym znajdziemy także między innymi pełen profil psychologiczny rekomendowanego kandydata/tki, a w przypadku stanowisk kierowniczych lub wyższego szczebla - preferowany przez Niego/ Nią styl kierowania, analizę SWOT  menedżera czy też sugestie dotyczące kierunków Jego/ Jej dalszego rozwoju.

 

 Spotkania wskazanych kandydatów z przedstawicielami firmy Klienta

Zaakceptowane osoby umawiamy na spotkania w lokalizacji wskazanej przez Klienta, a niejednokrotnie na życzenie udostępniamy własną bazę lokalową. Zawsze służymy wsparciem podczas dalszych rozmów pomiędzy Kandydatem a Klientem, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

 

 

Nasze usługi objęte są 6 miesięczną gwarancją w przypadku stanowisk specjalistycznych, 9 miesięczną dla stanowisk kierowniczych oraz 12 miesięczną w przypadku stanowisk dyrektorskich lub top management.
Oznacza to, że jeśli w tym czasie zatrudniony kandydat odejdzie z własnej inicjatywy lub zostanie zwolniony ze względu na niespełnienie stawianych przed nim oczekiwań, nasza firma będzie zobowiązana do przedstawienia kolejnych kandydatów, aż do momentu zatrudnienia nowej osoby na tym stanowisku.

 

 

 

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącej oferty oraz dostępnych pakietów, serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych konsultantów.