L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Ocena kompetencji, Assessment & Development Centre Efektem zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym jest często konieczność uzupełnienia potencjału kadrowego firmy o określone cechy osobowościowe (np. kreatywność, odporność na stres, otwartość), potencjał intelektualny oraz o nowe kompetencje i umiejętności. Tak zwaną "lukę kompetencyjną" możemy zminimalizować poprzez wykształcenie nowych kompetencji u naszych menedżerów i pracowników lub poprzez pozyskanie nowych osób do naszego zespołu. Niejednokrotnie diagnozy wymaga cała organizacja. Wówczas dokonujemy wnikliwego audytu personalnego określając potencjał kadrowy firmy pod kątem celów strategicznych firmy i wymagań rynkowych.

 

 

Przy ocenie potencjału oraz doborze właściwych ludzi na wybrane stanowiska, naszych Klientów wspieramy w następującym zakresie:

 

Badania psychologiczne - służą obiektywnej ocenie cech osobowości, predyspozycji zawodowych lub sposobów zachowań pracowników i kadry kierowniczej firmy oraz kandydatów na określone stanowiska pracy. Stosowane są przy wewnętrznej analizie potencjału pracowników firmy pod kątem ich dalszego rozwoju, awansów, ścieżek kariery, objęcia nowych stanowisk pracy, potrzeb szkoleniowych lub w związku z reorganizacją firmy oraz jako wsparcie rekrutacji.

 

Assessment & Development Centre (Ośrodki Oceny i Rozwoju) to zaawansowana ocena potencjału zawodowego i osobowościowego. Metoda ta łączy różnorodne techniki oceny w zakresie wykonywania zadań grupowych, wykonywania zadań indywidualnych w obecności grupy oraz wykonywania zadań indywidualnych bez uczestnictwa grupy. Stosowanie tej metody pozwala na wielotorową i bardzo obiektywną weryfikację każdego z kandydatów - dzięki zangażowaniu grupy osób oceniających (tzw. asesorów), a także połączeniu wielu technik oceny.

 

Audyt kompetencyjny - obiektywna diagnoza organizacji pod kątem kompetencji tj. umiejętności, wiedzy i postaw pracowników (całej firmy, określonego działu firmy lub pracowników określonego szczebla np. menedżerów), a także wymiaru "luk kompetencyjnych" i nadwyżek kompetencyjnych w odpowiedzi na potrzeby firmy dotyczące określenia potrzeb szkoleniowych, doskonalenia systemu ocen okresowych, optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników (awanse, przesunięcia) lub przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia.

 

Więcej informacji na temat ocen kompetencji udzielą Państwu nasi konsultanci .