L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Czytelnia

Trudna rozmowa – jak rozstać się z pracownikiem


Rozmowa komunikująca zwolnienie to jedno z najtrudniejszych i najbardziej stresujących zadań z jakimi spotykają się menedżerowie firm zmuszonych do częściowej redukcji zatrudnienia. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej wrażliwych momentów kształtujących opinię o firmie wśród odchodzących pracowników.czytaj więcej »

Outplacement pomaga osiągnąć cele restrukturyzacji

Firmy ograniczające zatrudnienie oczekują redukcji kosztów i podniesienia sprawności operacyjnej swoich organizacji. Często jednak emocje, opory i zaburzenia komunikacyjne towarzyszące tym zmianom znacznie osłabiają oczekiwane rezultaty. Wdrożenie programu outplacement'u może znacznie ograniczyć negatywny wpływ zwolnień na funkcjonowanie firmy.

czytaj więcej »

Osobowość a potencjał zawodowy

Jak dalece pomyślny rozwój kariery zawodowej zależy od naszej osobowości? Czy lepiej być introwertykiem czy ekstrawertykiem? Czy istnieją osoby osobowościowo „skazane na sukces”?

 

 

czytaj więcej »

Kiedy zastosować Program Dobrowolnych Odejść?

Wdrożenie Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) może znacznie złagodzić skutki jakie niesie ze sobą restrukturyzacja zatrudnienia. I choć nie wyeliminujemy w ten sposób wszystkich negatywnych konsekwencji tego procesu, to dobrze przemyślany i wdrożony PDO może uchronić firmę od silnych napięć społecznych charakterystycznych dla okresu zwolnień grupowych.czytaj więcej »

Jak pomóc zwalnianym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy?

Zwolnienie z pracy praktycznie zawsze łączy się z negatywnymi emocjami, silnym stresem i poczuciem załamania. Tylko nieliczne jednostki potrafią taką sytuację naturalnie wykorzystać jako nową szansę i nie oglądając się za siebie szukać nowych możliwości.czytaj więcej »

Odkryj swój potencjał zawodowy

Zachęcamy do skorzystania z Kwestionariusza Potencjału Zawodowego CCQ – autorskiego narzędzia firmy L.GRANT HR Consulting, opartego na znanej koncepcji typów osobowości C.G. Junga, który pozwala na ocenę obszarów naturalnych predyspozycji zawodowych.
czytaj więcej »

Puzzel do puzzla, czyli osobowościowa układanka

U progu kariery...

Wyobraź sobie, że jesteś układanką, puzzlami, których części to Twoje indywidualne cechy i predyspozycje do wykonywania pewnych czynności lepiej od innych lub w nieco inny sposób. Te części składają się na niepowtarzalny obraz, którego każdy bok jest jednym z wymiarów naszej osobowości.

czytaj więcej »

Systemy premiowe - dostosowanie do specyfiki firmy

Modyfikując lub tworząc systemy premiowe często zadajemy sobie pytanie – w jakim stopniu i w jaki sposób uwzględnić specyfikę naszej firmy, jednostki organizacyjnej – pionu, działu. Czy są uniwersalne reguły, zasady, które można zastosować zawsze i wszędzie? Czy możemy premię tak dopasować, żeby była adekwatna do każdej specyfiki? czytaj więcej »

Prawne aspekty outplacement'u

Do procesu zwolnień można w różnej formie przygotować zarówno kadrę kierowniczą jak i szeregowych pracowników, można również próbować zminimalizować jego negatywne skutki. Jednym z bardziej interesujących sposobów, jest postrzegany jako trudny, a nawet kontrowersyjny, outplacement – czyli zwolnienia monitorowane.

czytaj więcej »

Skuteczne rozwiązania w programach outplacement'u

Skuteczne rozwiązania zwykliśmy utożsamiać z takimi, które najpełniej realizują założone wcześniej cele. A zatem, aby mówić o skutecznych rozwiązaniach w programach outplacement należy krótko zastanowić się nad powodami, dla których firmy decydują się na taki program.

czytaj więcej »

Daj się złowić w sieci

Aby zdobyć pracę marzeń nie wystarczy już tylko odpowiadać na ogłoszenia, licząc, że zostaniemy zauważeni wśród – niejednokrotnie – setek innych aplikacji. Niezbędny jest nowy model aktywnego poszukiwania pracy i kreowania siebie jako specjalisty.czytaj więcej »

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek - proces rekrutacji

Dyskryminacja jako zjawisko nie jest wymysłem ustawodawcy czy też wybranych środowisk – jest ona faktem. Grupa pracowników umownie nazywana 50+ (czasem 45+ lub podobnie) jest grupą szczególnie narażoną na dyskryminacyjne traktowanie w trakcie próby zmiany miejsca pracy lub w trakcie jej poszukiwania po okresie pozostawania bez zatrudnienia.czytaj więcej »

Historia i rozwój outplacement'u jako wyspecjalizowanej usługi doradczej

Outplacement jako wyspecjalizowana dziedzina konsultingu narodził się w USA po II wojnie światowej, dlatego zdecydowana większość podawanych w artykule przykładów dotyczy właśnie USA i zjawisk, które miały tam początek.

czytaj więcej »

Podział i rodzaje outplacement'u

Outplacement jako usługa niejednorodna, składająca się z wielu elementów podlega stałemu rozwojowi. Sprzyjają temu zmieniające się warunki społeczno gospodarcze oraz zmieniające się wymagania wobec samej usługi. Analiza ofert firm doradczych pozwala na wyróżnienie kilku rodzajów proponowanych programów.

czytaj więcej »

Skąd pochodzi i jak zmienia się pojęcie "outplacement"?


Pierwsze projekty, które dzisiaj można określić jako programy outplacement'u były realizowane w latach, kiedy pojęcie outplacement'u nie było jeszcze znane. Początkowo usługi z tego zakresu określane były jako "job search counseling services" co można tłumaczyć jako "usługi w zakresie poszukiwania pracy".

czytaj więcej »