L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Instrumenty HR Czy zasoby ludzkie mogą stanowić jeden z podstawowych wyznaczników konkurencyjności firmy? Zdecydowanie tak. Coraz częściej to właśnie kompetencje i umiejętności kadry postrzegane są jako nośnik sukcesu firmy. Rozwój pracowników jest współzależny z rozwojem firmy. Dlatego sprawą najwyższej wagi powinno być stosowanie takich narzędzi zarządzania ludźmi, które stymulują pracowników do ciągłego rozwoju i podnoszenia efektywności swojej pracy.

 

Efektywne instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi powinny stanowić spójną całość. Zbudowany w ten sposób system powinien być przejrzysty i w pełni zrozumiały dla każdego członka organizacji. Tylko w ten sposób będzie silnie motywował pracowników do podejmowania rzeczywistych wysiłków na rzecz realizacji tych celów, które stawia przed nimi organizacja.

 

 

Naszych klientów wspieramy w przygotowaniu praktycznych i funkcjonalnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w następujących obszarach:

 

  • Podstawowe Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi:

     - Procedury rekrutacyjno-selekcyjne

     - Adaptacja pracowników
     - Wartościowanie pracy
     - Opisy stanowisk pracy

 

  • Instrumenty motywacji i rozwoju pracowników

     - System ocen okresowych
     - System wynagrodzeń
     - System motywacji i zaangażowania
     - System awansów i  ścieżek karier

 

  • Instrumenty wspomagające rozwój pracowników

     - Analiza potrzeb szkoleniowych
     - Badania opinii pracowniczych
     - Budowanie zespołu kadry rezerwowej

 

 

Procedury rekrutacyjno-selekcyjne, adaptację nowych pracowników, opisy stnowisk pracy oraz wartościowanie pracy  zaliczyliśmy do instrumentów podstawowych, ponieważ naszym zdaniem stanowią one punkt wyjścia do tworzenia efektywnych systemów, które wspierają rozwój i efektywność organizacyjną. Przejrzysta struktura organizacyjna, klarowne zakresy obowiązków i opisy stanowisk to fundament pozwalający na właściwą ocenę, motywowanie oraz kształtowanie rozwoju pracowników.

 

 

 
 
 

 

Nie mniej istotne są instrumenty rozwoju i oceny pracowników, aczkolwiek do ich wdrożenia zwykle potrzebne są instrumenty podstawowe. Odpowiednio zaprojektowane instrumenty motywacji i oceny pracowników, takie jak system ocen okresowych, system motywacji, system wynagradzania oraz model ścieżek karier i awansów gwarantują realizację celów i strategii firmy na wszystkich poziomach organizacyjnych. W sposób widoczny zarysowują się wówczas funkcje kierownicze, takie jak kontrola, ocena, wspieranie, motywowanie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań łatwo wyłonić naturalne talenty, przyszłych liderów czy też osoby wybijające się na tle organizacji. Pracownicy wówczas często sami dochodzą do wniosków, które elementy swojej pracy powinni poprawić, oraz w jakich kierunkach się rozwijać.

 

 

 

 

 

 

Dobrze opracowane elementy systemu oszczędzają w efekcie wiele czasu, usprawniają pracę i motywują do wzrostu wydajności, a co za tym idzie zyskowności firmy.


Rozwinięte organizacje, świadome potrzeby ciągłego rozwoju, dbają o przyszły rozwój swojej organizacji stosując instrumenty wspomagające rozwój pracowników. Instrumenty wspomagające pozwalają ocenić obecne i przyszłe potrzeby rozwojowe organizacji, zbadać nastroje załogi firmy i przygotować zespół gotowy do objęcia kluczowych stanowisk w firmie, w przypadku takiej potrzeby. Zaliczamy do nich: analizę potrze szkoleniowych, badania opinii pracowniczych oraz budowanie zespołu kadry rezerwowej.
 

 

 

 
 
 
 
 
Aby ocenić potrzeby Państwa firmy w zakresie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi, warto zorganizować spotkanie, które pozwoli nam poznać Państwa firmę i przygotować dla niej szczegółowe propozycje rozwiązań. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.