L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Szkolenie menedżerskie 4

 

Kształtowanie postaw współpracy i zaangażowania w osiąganiu wspólnych celów.

 

Warsztat integracyjny oparty na fabularyzowanej grze strategicznej

 

Warsztat dla grup zamkniętych; 2 dni

 

Idea gry
Celem gry strategicznej jest stworzenie fikcyjnej sytuacji, podczas której uczestnicy podzieleni na zespoły, aby osiągnąć wspólny cel i jak największą ilość punktów będą musieli wybrać pomiędzy podejściem zorientowanym na współpracę lub na rywalizację. Gra podzielona jest na kilka etapów, w czasie których zespoły muszą podejmować określone decyzje, których wynik uzależniony jest w znacznej części od decyzji, które podejmą inne zespoły. W miarę postępu gry, zespoły otrzymują coraz więcej uprawnień dotyczących możliwości wzajemnego kontaktowania się i uzgadniania wspólnego stanowiska.

Celem finalnym gry osiągnięcie stanu, w którym wszyscy jako grupa osiągną jak największą
liczbę punktów, jednak punktowane są przede wszystkim osiągnięcia poszczególnych zespołów.

W praktyce skłania to znaczną część uczestników do wyboru podejścia rywalizacyjnego.
Bardzo często efektem gry jest doprowadzenie do sytuacji, w której końcowa suma punktów
jest niższa niż wyjściowa. Zachowania uczestników, podejmowane negocjacje pomiędzy grupami oraz dokonywane wybory skłaniają do wielu refleksji dotyczących współdziałania oraz rywalizacji. Po grze następuje dyskusja z trenerem dotycząca modelu pojawiających się zachowań, konsekwencji określonych postaw oraz założeń i stereotypów, które towarzyszą nam w podejmowaniu codziennych decyzji.

Wyciągane wnioski dotyczą również wzajemnej komunikacji, przestrzegania zasad fair-play
oraz umiejętności osiągania efektu synergii. W trakcie dyskusji moderowanej uczestnicy sami
dochodzą do właściwych wniosków dotyczących zasad i postaw, które gwarantują największą
skuteczność podejmowanych działań.

Po zasadniczej części treningu, jaką jest fabularyzowana gra strategiczna uczestnicy przechodzą przez krótki trening podejmowania optymalnych decyzji przez grupę, dzielenia się wiedzą oraz efektywnej komunikacji.

Warsztat kończy się wypracowaniem wspólnych celów dla danej grupy, które mają doprowadzić do poprawy współpracy i zwiększenia zaangażowania pracowniczego.


W trakcie warsztatu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
•    Skuteczna komunikacja zespołowa
•    Korzyści wynikające z postawy zorientowanej na współpracę i osiągnięcia efektu synergii
•    Czynniki zakłócające/ blokujące efekt synergii
•    Poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania i cel zespołowy
•    Wczesnego identyfikowanie istniejących i mogących się pojawić konfliktów w zespole
•    Metody rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrz zespołu
•    Konsekwencje utraty zaufania w zespole i czynniki przyczyniające się do tego zjawiska
•    Zasady zespołowego podejmowania decyzji; model podejmowania decyzji
•    Zasady ustalania celów dla grup, zespołów lub partnerów biznesowych

 

 

Cele szczegółowe gry

 

na poziomie postaw:

 • integracja uczestników i poznanie swoich zachowań w niestandardowych okolicznościach;
 • rozwój postawy nastawionej na współpracę i zaangażowanie;
 • uświadomienie korzyści ze współpracy i efektu synergii w grupie;
 • uświadomienie mechanizmów funkcjonujących przy podejmowaniu decyzji w grupie (np. syndrom myślenia grupowego);
 • przemyślenie kwestii utraty zaufania w zespole i czynników przyczyniających się do wystąpienia tego zjawiska

na poziomie umiejętności:

 • poprawa umiejętności komunikacji w grupie;
 • rozwój odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania i cel zespołowy;
 • poszerzenie umiejętności współpracy w zespole i przezwyciężania barier na jej drodze;
 • poprawa umiejętności podejmowania decyzji w grupie

na poziomie wiedzy:

 • poznanie czynników zakłócających/ blokujących efekt synergii;
 • poszerzenie wiedzy na temat identyfikowania konfliktów istniejących i mogących się pojawić w zespole;
 • poznanie zasad zespołowego podejmowania decyzji;
 • ugruntowanie wiedzy na temat zasada ustalania celów dla grup i zespołów.


 

Fabuła gry strategicznej "Twierdza Rven"

Fabuła gry dotyczy fikcyjnej "Twierdzy Rven", która jest w stanie oblężenia podczas wojny toczonej miedzy dwoma starożytnymi królestwami. Wojska oblegające twierdzę składają się z wojsk królestwa będącego w konflikcie z obleganymi oraz z wojsk sojuszniczych (innych królestw), których władcy zgodzili się wspomóc jedną ze stron w zamian za spodziewane łupy. Twierdza jest bardzo ważnym punktem na mapie obronnej atakowanego królestwa i jej zdobycie gwarantuje otwartą drogę na stolicę i podbój całego kraju.


Pomimo wspólnego celu, jaki mają wojska sojusznicze (zdobycie twierdzy) okazuje się, że dochodzi pomiędzy nimi do ukrytej rywalizacji. Przyczyną jest plotka o zalegających w twierdzy skarbach i przeświadczenie, że ten, kto pierwszy wedrze się do twierdzy zbierze największy łup. Informacje te nie są potwierdzone, jednak silnie oddziałują na motywację i zachowania wodzów poszczególnych wojsk sprzymierzonych. W efekcie podejmują oni próby indywidualnych ataków na twierdzę nie licząc się ze wspólnie obraną strategią oblężenia.

Każda z grup uczestniczących w grze otrzymuje wspólny opis sytuacji oraz informacje indywidualne, dotyczące ich szczególnej sytuacji jako sprzymierzeńca głównych wojsk atakujących. Gra podzielona jest na kilka etapów, przed którymi grupy otrzymują dodatkowe informacje o rozwoju wydarzeń (np. informacje z wysłanego zwiadu, informacje o tym co robią inni, etc.). Każdy z etapów musi zakończyć się podjęciem przez każdą z grup określonych decyzji zawartych w poleceniach, które rozdawane są uczestnikom gry. Grupy mają możliwość wysyłania do siebie nawzajem posłów (negocjatorów) z próbami ustalenia różnych wariantów rozwoju wydarzeń.
Wszyscy uczestnicy wiedzą, jakie konsekwencje mogą wywołać ich różne decyzje i widzą
ich potencjalne korzyści lub zagrożenia. Podejmując decyzje, nie wiedzą jednak jakie są decyzje innych grup – o tym, po każdym etapie informuje prowadzący (trener), który pokazuje jednocześnie jakie są konsekwencje tych decyzji oraz w jaki sposób zmieniła się sytuacja. Wyniki bardzo często wpływają na sposób podejmowania decyzji przez zespół w kolejnych etapach gry (np. pomimo ustalenia wspólnego stanowiska, jeden z zespołów wyłamuje się i podejmuje inną decyzję licząc na dodatkowe punkty, etc.).

 

 

Metodologia szkolenia
Zastosowane są następujące metody kształtujące praktyczne umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej pracy: dyskusja, dyskusja moderowana, gra symulacyjna na podstawie przedstawionych danych, role playing, zadania praktyczne indywidualne i zadania praktyczne moderowane dla całej grupy. Jako szkielet konstrukcyjny treningu i sesji treningowych zostanie wykorzystany eksperymentalny cykl uczenia się wg. Kolba: doświadczenie -> obserwacja i refleksja nad doświadczeniem -> wyciąganie wniosków planowanie dalszych działań w różnym zestawieniu punktu wyjściowego w zależności od tematyki i celów warsztatu.

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą dotyczącą tego szkolenia, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.