L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Assessment & Development Centre

 

 

 Assessment Centre (Centrum Oceny, Ośrodki Oceny) oraz Development Center (Centrum Rozwoju, Ośrodki Rozwoju) to jedne z najskuteczniejszych metod (blisko 80% skuteczności) stosowanych do oceny kompetencji i umiejętności pracowników.

 

Celem badania Assessment Center jest zdiagnozowanie grupy kandydatów (mogą to być zarówno obecni pracownicy, osoby z zewnątrz firmy kandydujące na wakujące stanowisko, jak również obie te grupy jednocześnie) i wyłonienie spośród niej osób najlepiej spełniających wybrane kryteria (kompetencje, cechy) - np. osób o naturalnych zdolnościach przywódczych oraz potencjale predysponującym do objęcia kluczowych stanowisk menedżerskich. Wszyscy kandydaci są oceniani pod kątem specyficznych wymagań definiowanych przed przystąpieniem do badania.


Development Center stosuje się z kolei przy prowadzeniu wewnętrznej analizy potencjału kadry kierowniczej lub pracowników dla celów analizy potrzeb szkoleniowych, wyznaczenia ścieżek kariery i budowania kadry rezerwowej na kluczowe stanowiska w ramach organizacji.

 

Metody assessment i development center różnią się pomiędzy sobą celami, dla których się je stosuje, bowiem procedura badania opiera się na tych samych regułach. Ośrodki Oceny i Rozwoju łączą różnorodne techniki oceny w zakresie wykonywania zadań grupowych, wykonywania zadań indywidualnych w obecności grupy oraz wykonywania zadań indywidualnych bez uczestnictwa grupy. Stosowanie tej metody pozwala na wielotorową weryfikację każdego z kandydatów/ pracowników poddanych ocenie.

 

O skuteczności metody decydują następujące założenia:
•    Zachowanie człowieka jest często spójne - można przewidywać, że w przyszłości będzie zachowywał się tak samo jak w przeszłości.
•    Poszczególne kryteria oceniane są przy pomocy odpowiednio dobranych, zróżnicowanych technik takich jak: wywiady, symulacje, ćwiczenia, testy.
•    Większość ćwiczeń ma  formę symulacji zadań lub sytuacji, które mogą wystąpić w rzeczywistym środowisku zawodowym.
•    Kandydaci są obserwowani przez wielu oceniających (asesorów).
•    Oceniający zmieniają się w poszczególnych zadaniach, aby zapewnić jak największą obiektywność ocen i nie sugerować się wynikami z poprzednich zadań (testów).
•    Końcowa ocena jest wynikiem dyskusji i syntezy ocen wszystkich oceniających.

 

L.GRANT HR Consulting specjalizuje się z opracowywaniu i prowadzeniu ośrodków oceny „szytych na miarę” pod indywidualne potrzeby Klienta, cel oceny i specyfikę stanowiska. Obsługujemy cały proces organizacji badania (znalezienie miejsca na proces oceny, negocjacje warunków z hotelem, kontakt z uczestnikami procesu itd.).
Oferujemy Państwu także gotowe zestawy zadaniowo-testowe (gotowe zestawy assessmentowe) na konkretne stanowiska wraz z pełnymi instrukcjami dla oceniających, przykładowymi zadaniami, skalami ocen, arkuszami obserwacyjnymi oraz arkuszami do zliczania ocen (stanowiska kierownicze w obszarze sprzedaży i produkcji oraz stanowiska specjalistyczne w sprzedaży i administracji).


Propozycja L.GRANT HR Consulting zawiera w najbardziej zaawansowanym wariancie (oprócz standardowych elementów Centrum Oceny i Rozwoju, takich jak zadania grupowe i indywidualne, które badają kompetencje) także analizę cech osobowości, temperamentu i motywacji przy użyciu testów i kwestionariuszy.

Dzięki wykorzystaniu tych trzech elementów wyłania się pełny obraz jednostki. Dlatego też w przypadku oceny mającej na celu dostarczenie danych do podjęcia decyzji o obsadzaniu wysokich stanowisk lub budowaniu ścieżek karier sugerujemy, aby stosować kompleksową wersję badania.

 

Nasze doświadczenie:

Zrealizowaliśmy już projekty z zakresu Assessment i Development Center między innymi dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego z kapitałem amerykańskim oraz polskiej firmy produkcyjnej z sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. W sesjach wzięło udział już kilkuset uczestników. W projekty tego typu jest każdorazowo zaangażowanych  kilku najbardziej doświadczonych konsultantów/ asesorów ze strony L.GRANT HR Consulting, czuwających nad prawidłowym przebiegiem sesji.

Zrealizowaliśmy także liczne krótkie (1-dniowe) sesje Development Center.

 

Więcej informacji na temat wykorzystania Centrów Oceny i Rozwoju udzielą Państwu nasi konsultanci.