L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Badania psychologiczne


Badania psychologiczne są niedrogą i obiektywną metodą, pozwalającą dokonać oceny kompetencji oraz przeprowadzić analizę motywacji, cech osobowościowych i temperamentalnych. Można je wykorzystać do zbadania predyspozycji zawodowych lub sposobów zachowań kandydatów na różnego typu stanowiska pracy. Często są stosowane jako wsparcie rekrutacji realizowanej samodzielnie przez firmę dla pogłębienia ogólnej wiedzy o danym kandydacie/ kandydatce lub zdobycia wiedzy o jakiejś specyficznej, wybranej cesze, która jest kluczowa na danym stanowisku np. odporność na stres, nastawienie na klienta lub nastawienie na cel.

 

Osoba ze strony L.GRANT HR Consulting pomoże Państwu w doborze odpowiednich narzędzi. Dysponujemy większością wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych oraz narzędziami autorskimi. Głównym narzędziem wykorzystywanym przez nas w badaniach psychologicznych jest Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ (Career Capital Questionnaire), oparty na znanej koncepcji typów osobowości MBTI (Myers - Briggs Type Indicator) i pozwalający na ocenę obszarów naturalnych predyspozycji zawodowych.

 

*****

 Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ jest doskonałym narzędziem do badania mocnych i słabych stron potencjału człowieka, to jest cech osobowości, temperamentu i motywacji. Jest to autorska metoda analizy oraz pomiaru typu osobowości i temperamentu przygotowana przez ekspertów naszej firmy. W odróżnieniu od wielu innych dostępnych skal, metoda ta jest w pełni znormalizowana oraz wystandaryzowana w warunkach polskich, posiada wiarygodne skale trafności i rzetelności.

 

Narzędzie składa się ze 106 par pytań-stwierdzeń, spośród których badany wybiera po jednym – bardziej do niego pasującym. Przy pomocy skali CCQ otrzymujemy informacje o potencjale zawodowym, charakteryzowanym w oparciu o następujące wymiary: 

     • potencjał zawodowy w sferze predyspozycji intelektualnych (np. rodzaj inteligencji, zdolności analityczne);

     • potencjał zawodowy w sferze cech osobistych (np. odporność na stres, kreatywność);

     • potencjał zawodowy w sferze predyspozycji społecznych (np. orientacja na ludzi, asertywność);

     • potencjał zawodowy w sferze predyspozycji menedżerskich (np. organizacja pracy, styl kierowania).

 

 

Otrzymany wynik wskazuje na typ osobowości osoby badanej. Jego analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie:

     
 
  • idealnych warunków i specyfiki pracy dla danej osoby;
  • czynników motywujących i demotywujących ją do pracy;
  • stylu kierowania preferowanego przez osobę (a także stosowanego przez nią samą)
  • formy w jakiej najlepiej delegować jej zadania;
  • typu zadań, w których dana osoba będzie się najbardziej realizowała (zawodów, w których ma szansę na samorealizację oraz liczne sukcesy).

 

 

Wnioski tego typu zostają Państwu przedstawione w profilach osobowościowo-kompetencyjnych opartych o analizę CCQ.

 

Dowiedz się więcej o CCQ... >>

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami oferty dotyczącej Kwestionariusza CCQ, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

 

*****

 

 

Oferowane badania psychologiczne mogą być przeprowadzone w wersji podstawowej lub rozbudowanej, mogą trwać od 30 minut nawet do kilku godzin. Badania mogą być realizowane zarówno u Państwa, jak i w siedzibie L.GRANT HR Consulting, w wersji papierowej, jak i wersji on- line.

 

Na życzenie Klienta przygotowujemy syntetyczną opinię dotyczącą kształtowania się badanych cech w badanej grupie i przedstawiamy ją w formie raportu wraz z wnioskami porównawczymi. Czas potrzebny do analizy to w zależności od charakteru badania od 1 do 3 dni. Istnieje również możliwość szybszej interpretacji wyników, w formie słownego omówienia - na przykład bezpośrednio po wykonaniu badania i obliczeniu wyników w Państwa firmie.

 

Badania z użyciem testów psychometrycznych wymagają obecności psychologa, który może wiarygodnie zinterpretować ich wyniki.

 

Nasi Klienci wykorzystują badania psychologiczne w następujących sytuacjach:

     - zatrudnianie nowych pracowników,

     - planowanie ścieżek karier,

     - wybór osoby do awansu.

 

Oferta badań psychologicznych L.GRANT HR Consulting jest również kierowana do Klienta indywidualnego, któremu zależy na wyborze kierunku kształcenia oraz kierunku rozwoju zawodowego.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami celem uzyskania szerszej informacji na temat oferowanych badań psychologicznych.