L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Szkolenie Przeciwdziałanie Mobbingowi

 

Zawartość merytoryczna
Metody dydaktyczne
1.    Wstęp.Prezentacja
Dyskusja
2.    Czym jest mobbing?Analiza przypadku
Dyskusja

  a.    Pochodzenie i znaczenie terminu.
  b.    Podstawowe regulacje prawne – Polska a inne kraje Unii Europejskiej.
  c.    Skala zjawiska w Polsce oraz innych krajach UE.
  d.    Mobbing a inne formy dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Prezentacja
Dyskusja

3.    Cechy charakterystyczne mobbingu.

Prezentacja
  a.    45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.Prezentacja
Analiza przypadku
  b.    Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.
    i.    organizacyjne i strukturalne;
    ii.    relacje w zespole;
    iii.    stosunki interpersonalne;
Prezentacja
Analiza przypadków
Dyskusja
  c.    Konflikt jako źródło mobbingu.Prezentacja
Analiza przypadku

  d.    Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
    i.    Etapy rozwoju zjawiska;
    ii.    Zachowania mobbera i ofiary;
    iii.    Skutki mobbingu dla ofiary;
    iv.    Włączanie innych osób z firmy w „spiralę mobbingu”.

 

Prezentacja
Analiza przypadku
Dyskusja

4.    Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.

  a.    Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
  b.    Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
  c.    Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.   
    i.    Objawy u ofiary.
    ii.    Relacje w zespole.
    iii.    Zachowania mobbera.

 

Prezentacja
Analiza przypadków
Praca w grupach
Dyskusja

5.    Zapobieganie zjawisku mobbingu.

  a.    Analiza kultury organizacyjnej firmy oraz relacji w zespole – identyfikowanie czynników sprzyjających powstawaniu zjawiska.
  b.    Analiza zachowań oraz relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
  c.    Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
    i.    z zakresu codziennego zarządzania;
    ii.    komunikacja w zespole;
    iii.    zasady dotyczące kultury pracy;

 

Prezentacja
Analiza przypadków
Praca w grupach
Dyskusja

6.    Reagowanie na przejawy mobbingu.

  a.    Sposoby identyfikowania sytuacji w rozmowach z ofiarą.
  b.    Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
  c.    Identyfikowanie konfliktów i sposoby wczesnego reagowania na potencjalne skutki konfliktów.
  d.    Reagowanie na fałszywe alarmy oraz nadużycia w zakresie oskarżeń o stosowanie mobbingu.

 

Prezentacja
Analiza przypadków
Praca w grupach
Odgrywanie ról
Dyskusja

7.    Formy pomocy ofiarom mobbingu.

  a.    Rozpoznawanie stadium zaawansowania i wpływu mobbingu na ofiarę.
  b.    Typy i formy pomocy ofiarom mobbingu.
    i.    Pomoc i działania w miejscu pracy.
    ii.    Pomoc terapeutyczna.

 

Prezentacja
Analiza przypadków
Dyskusja

8.    Stosowanie procedur antymobbingowych w skali całej organizacji.

  a.    Procedury anty-mobbingowe jako element procedur antydyskryminacyjnych.
  b.    Przykłady różnych rozwiązań.

 

Prezentacja
Analiza przypadków
Dyskusja

9.    Zakończenie szkolenia.

 

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą dotyczącą tego szkolenia, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

Zachęcamy także do odwiedzenia serwisu www.mobbing.pl