L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Skąd pochodzi i jak zmienia się pojęcie "outplacement"?


 Pierwsze projekty, które dzisiaj można określić jako programy outplacement'u były realizowane w latach, kiedy pojęcie outplacement'u nie było jeszcze znane. Początkowo usługi z tego zakresu określane były jako "job search counseling services" co można tłumaczyć jako "usługi w zakresie poszukiwania pracy".  

 

Nie ma pewności co do tego, kiedy dokładnie pojawił się termin "outplacement", jednak przypisuje się go menedżerom nie istniejącej już Thinc Consulting Group, Inc., pierwszej specjalistycznej firmie świadczącej usługi outplacement'u dla firm w USA. Termin outplacement został po raz pierwszy publicznie użyty przez Tom'a Hubbarda - jednego z założycieli Thinc Consulting Group w czasie wywiadów promujących nowe usługi na przełomie lat 1969 / 70.

Od tego czasu pojawiło się wiele prób modyfikacji tego określenia lub zastępowania go innymi. Dzieje się tak, ze względu na pejoratywny i dosyć statyczny wydźwięk samego słowa outplacement. Coraz więcej firm zaczęło określać swoje usługi jako "career management counseling" lub "career transition services" czyli "doradztwo z zakresu zarządzania karierą zawodową" czy też "zarządzanie zmianami w karierze". Wśród nazewnictwa branżowego pojawiają się też takie określenia jak "career planning" - planowanie kariery, "career change coaching" - wspomaganie zmian w karierze zawodowej. Osobną grupę stanowią usługi typu "executice" (executive outplacement, executive career caoching, etc.) przeznaczone dla menedżerów najwyższego szczebla zarządzania. Poszukiwania nowych określeń dla całej rodziny usług z zakresu outplacement'u są podyktowane próbą ujęcia pozytywnego aspektu samej usługi w nazwie, czego niestety nie zapewnia słowo outplacement.

W 1999 roku w Polsce podjęto próby znalezienia naszego rodzimego odpowiednika dla słowa outplacement. W wyniku konkursu przeprowadzonego w polskim środowisku branżowym wybrano określenie "zwolnienia monitorowane". W prasie fachowej można się również spotkać z określeniem "programy łagodnych zwolnień", a firmy konsultingowe używają takich określeń jak "program adaptacji zawodowej" lub "program aktywizacji zawodowej".

Albert Binda

 

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą outplacement'u, zapraszamy do kontaktu