L.GRANT HR Consulting
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel.: 32 782 64 80
e-mail: lgrant@lgrant.com
Agencja zatrudnienia nr 1118

Audyt kompetencyjny


Audyt kompetencyjny to usługa diagnozy i oceny kompetencji, a więc predyspozycji danej osoby lub grupy osób w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalających na wykonywanie pracy na odpowiednim poziomie umiejętności zawodowych.

Kompetencje są obserwowalne w zachowaniu, zatem można je mierzyć oraz kształtować (tzn. mogą podlegać zarówno spadkom jak i wzrostom). Każda kompetencja oprócz definicji składa się z kilku wskaźników (obserwowalnych zachowań), rozpisanych na kilka poziomów, w jakich mogą się przejawiać. Innymi słowy struktura kompetencyjna wygląda następująco: kompetencja – obserwowalne wskaźniki – poziomy natężenia danego wskaźnika.

Audyt kompetencyjny przeprowadzany jest przez niezależnych konsultantów celem zapewnienia obiektywizmu, profesjonalizmu oraz maksymalnej efektywności
. Przeprowadzane działania pozwalają na uzyskanie informacji na temat poziomu wybranych kompetencji (np. kluczowych dla danego stanowiska pracy), posiadanych przez pracownika lub kandydata, a w związku z tym na:
•    ocenę potencjału zawodowego;
•    opracowanie ścieżek rozwoju;
•    skuteczną rekrutację i selekcję (obsadzanie stanowisk na zasadzie zamka i klucza);
•    określenie potrzeb szkoleniowych i zaplanowanie szkoleń;
•    stworzenie i doskonalenie systemu ocen okresowych;
•    optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników;
•    przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia.

 

Aby przeprowadzić audyt kompetencyjny, konieczne jest spotkanie zespołu naszych doradców z kadrą kierowniczą Klienta w celu właściwego zidentyfikowania umiejętności, wiedzy, cech i postaw, które są najważniejsze w wykonywaniu kluczowych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. W ten sposób określamy portfel kluczowych kompetencji dla danego stanowiska. Następnie przeprowadzana jest ocena wybranych pracowników/ kandydatów z uwzględnieniem wcześniej stworzonego modelu kompetencyjnego. Na końcu przeprowadza się integrację ocen oraz przedstawia ją w formie raportu całościowego oraz raportów indywidualnych. Istnieje możliwość włączenia w zakres usługi także sesji feedback dla osób oceniających, w trakcie której zostaną im przedstawione wyniki oceny oraz wskazania rozwojowe.


Cały proces audytu kompetencyjnego jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego z naszych Klientów. W trakcie przeprowadzania go możliwe jest zastosowanie większości z oferowanych przez nas sposobów oceny (wywiady, kwestionariusze osobowościowo-kompetencyjne, zadania grupowe i indywidualne).

 

 

Więcej informacji na temat audytu kompetencyjnego udzielą Państwu nasi konsultanci.